Klachtenregeling

Klachtenregeling

Woon- en Zorgcentrum Friso en haar medewerkers spannen zich continu in voor een uitstekende dienstverlening en steeds verdere verbetering.

Natuurlijk is het mogelijk dat dit mensenwerk niet altijd goed gaat of beter kan. Als dat wat u betreft aan de orde is dan vernemen wij dat graag.

We hebben daarvoor een formulier beschikbaar dat ons in staat stelt om op een gestructureerde manier uw opmerking of klacht in behandeling te nemen.

Klik hier voor het opmerkingen en klachtenformulier.

Woon- en Zorgcentrum Friso is aangesloten bij de geschillencommissie verpleging, verzorging en geboortezorg.