Organisatie

 

Binnen Woon- en Zorgcentrum Friso streven ruim 85 medewerkers en 70 vrijwilligers naar perfectie van een breed palet aan zorgdiensten, woonvoorzieningen en gemakdiensten.

Friso richt zich met name op de inwoners van de gemeente Almelo met een woonzorgcomplex in de wijk De Schelfhorst en met zorg aan huis verspreid door de stad.

Friso is een toegelaten instelling voor de WTZi en verleent subsidiabele zorg uit de wetten WLZ, ZVW en WMO.

De organisatie is HKZ-ISO gecertificeerd en omarmd het LEAN gedachtegoed:

                          

De eisen, de wensen en het  welbevinden van gebruikers van onze diensten krijgen de hoogste aandacht. Een gezonde, veilige en prettige werkomgeving voor medewerkers maakt het mogelijk om de focus te richten op verbeteren van de organisatie naar perfectie van de dienstverlening.