Vrienden van Friso

 

De Stichting Vrienden van Friso ontvangt, beheert en besteed legaten en donaties die gegeven worden aan bewoners van Friso, medewerkers van Friso of een specifiek doel gerelateerd aan de werken van de Stichting Woon- en Zorgcentrum Friso.

De gelden worden besteed aan activiteiten of materialen waarvoor de reguliere zorggelden geen ruimte bieden. Zoals:

Kamperen: Jaarlijks hebben we een seizoenplaats voor een aangeschafte caravan waar naar toe bewoners een dagtrip kunnen maken voor ontspanning en het buitenleven.kamperen

Rolstoelbus: In juni 2015 is een rolstoelbus aangeschaft medegefinancierd door de Stichting vrienden van Friso. Bewoners van Friso en mensen uit de wijk worden hiermee ondersteund in hun mobiliteit.

rolstoelbus

 Doe Tuin: De stichting Vrienden van Friso heeft geholpen bij het realiseren van de doe tuin bij Woon- en Zorgcentrum Friso. Met de Doe Tuin kunnen ouderen uit de directe omgeving meer doen met bewegen al dan niet in verenigingsverband. De doe tuin heeft daarnaast een oefenbaan voor mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel, rollator) en  zintuigprikkelende beplantingsvakken (kleur en geur).

 

 

 

Stichting Vrienden van Woon- & Zorgcentrum Friso, Rustweg 1, 7608 RM  Almelo

RSIN in het ANBI register: 8157 12 194

Bankrelatie: NL77 RABO 0381 3723 08

 Beleidsplan:
Functies van de stichting:
   I.    het passief ontvangen van opbrengsten uit vrijgevigheid:
  II.    het actief genereren van opbrengsten uit vrijgevigheid:
 III.    het actief verzamelen, overleggen en beheren van bestemmingswensen.
  IV.    de uitvoering van bestemmingswensen.
   V.    het beheren en onderhouden van de gebruiksgoederen die in naam van de
stichting ter beschikking zijn gesteld.
Bestuursleden:
Voorzitter
W. Slot
Penningmeester
B. Kraaiveld
Secretaris
D. Ent
Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de stichting vrienden van Friso worden niet beloond voor de werk-
zaamheden voor de stichting.  Er zijn geen medewerkers in dienst van de stichting.